Přehled ukončených a nyní zpracovávaných komplexních pozemkových úprav

Modře jsou zvýrazněny již ukončené KPÚ, zapsané do katastru nemovitostí.
Červeně jsou zvýrazněny KPÚ, které v současnosti zpracováváme.

Javascript is required to view this map.